off

Crezul Bisericii şi sensul vieţii noastre – întâlnirea tinerilor din Europa de Nord, Oslo (9 Mai 2010)

Unul din obiectivele Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ştefan cel Mare este acela de a de „a-i atrage pe tinerii români aflaţi în ţările scandinave în proiecte care să le faciliteze realizarea unor frumoase legături de suflet, cunoaşterea şi aprofundarea tradiţiilor noastre ortodoxe româneşti, precum şi implicarea tinerilor şi a familiilor acestora în viaţa fiecărei comunităţi parohiale în parte”. Astfel, anual, are loc întâlnirea tinerilor ortodocşi români la care Preasfinţitul Episcop Macarie al Europei de Nord este mereu prezent. De altfel, Preasfinţitul Episcop Macarie îi întâlneşte permanent, cu prilejul deselor vizite pastorale în parohiile din Eparhie, pe tinerii filialelor Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ştefan cel Mare.

Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințiții Episcopi Ambrozie al Giurgiului, Macarie al Europei de Nord și Emilian Lovișteanul

Aşadar, Dumnezeu a rânduit ca duminică, 9 mai 2010, cu ocazia prăznuirii la Oslo a hramului Parohiei Ortodoxe Române Învierea Domnului şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul (12 mai) şi Halvard Norvegianul (15 mai), să aibă loc şi întâlnirea cu tineretul ortodox din Scandinavia, cu tema: Crezul Bisericii şi sensul vieţii noastre. Evenimentul se încadrează în seria manifestărilor consacrate Crezului Ortodox şi Autocefaliei româneşti, cărora Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române le-a dedicat anul 2010, ca an omagial şi catehetic. Întâlnirea a fost precedată de Sfânta Liturghie care a fost oficiată de către Preasfinţitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Preasfinţitul Macarie, Episcopul Europei de Nord şi Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, înconjuraţi de un sobor de preoţi format din părinții Emanuel Stuparu și Teodor Șerban de la Centrul Eparhial din Giurgiu, România, Florin Balan din Stockholm, Suedia; Cristian Comănescu din Stavanger, Norvegia; Avraam Gînju din Copenhaga, Danemarca și Marius Alin Țeican din Oslo. După Sfânta Liturghie s-a citit mesajul Preafericitului Părintelui nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanţilor.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat importanţa rostirii Crezului Ortodox în cadrul slujbelor Bisericii, ca astfel acesta să devină program de viaţă şi să dea sens existenţei. Mai mult, Crezul Ortodox însuşit, are menirea de a înveşnici, de a depăşi orizontul strâmt al materialităţii, efemerităţii şi a lipsei de valoare. Prin rostirea Crezului Ortodox mărturisim dragostea şi credinţa în Hristos şi Sfânta Treime şi suntem în comuniune cu sfinţii care s-au mântuit prin aceeaşi puternică mărturisire. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a încheiat cuvântul său prin îndemnul ca tinerii să se întărească mereu în credinţă, să urmeze idealurilor vieţuirii creştine şi să promoveze demnitatea românească în frică de Dumnezeu şi respect pentru semeni.

PS Episcop-Vicar Emilian Lovișteanul transmite mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

La acest binecuvântat prilej de popas duhovnicesc au luat parte şi un grup de tineri norvegieni, prieteni ai tinerilor ortodocşi români, care se află la studii sau lucrează în Oslo. Printre aceşti tineri îi menționăm pe Nils Hallvard Korsvoll, Eva şi Nicholas Marshal, studenţi care urmează un Masterat axat pe cercetarea zestrei spirituale şi culturale a Europei, cu focalizare pe creştinismul antichităţii.

Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie cât şi Taina Botezului care s-a săvârşit, i-a pus faţă în faţă pe participanți cu paginile vii ale unei istorii care se scrie cu aceleaşi slove sfinte şi neştirbite, încă din antichitate până în zilele noastre.

Botezul pruncului Ștefan Pripici

Liturghia de după Liturghie, adică întâlnirea și agapa creştină frăţească i-a adus pe ierarhii și preoții slujitori ai altarului într-un dialog viu şi rodnic cu tinerii (unii dintre ei îmbrăcați în frumoasele veșminte tradiționale românești), enoriaşii şi pelerinii prezenţi. Aşadar întrebările pentru neliniştea cea bună a minţii şi-au găsit corespondent atât în liniştea sufletului, hrănit cu har, din Trup şi Sânge dumnezeiesc, cât şi în răspunsurile pe care cei trei ierarhi, Preasfinţiţii Ambrozie, Macarie și Emilian, le-au dat cu bunăvoinţă fiecăruia. Prezenţa celor trei episcopi a făcut ca Biserica cea Una să fie în deplinătate reprezentată, dând sărbătorii o dimensiune aparte. Preasfinţiții Părinți Episcopi Ambrozie și Emilian, au constatat că altele sunt provocările tinerilor din diasporă, comparativ cu cei din ţară.

Tipul societăţii în care trăiesc îşi pune amprenta într-un mod aparte, ştiut fiind faptul că societatea scandinavă este mult mai secularizată decât cea românească. Lipsa căminului, a părinţilor, a rudelor, a celor apropiaţi în credinţă şi cultură, a numeroaselor spaţii de rugăciune şi a mănăstirilor, de care cei din ţară dispun, sunt factori care afectează armonioasa dezvoltare duhovnicească. Însa, în pofida acestor provocări, marea majoritate a tinerilor descoperă abia în străinătate identitatea lor, de creştin ortodox şi de român, pe care caută să o contureze mai bine în faţa pluriculturalismului cu care se întâlnesc în spaţiul scandinav. De aceea Biserica din diasporă constată o prezenţă activă din partea tineretului şi o implicare, care vine dintr-un firesc, din partea tinerilor, fiindcă Biserica este pentru românii din diasporă şi mai ales pentru tineri, nu numai un spaţiu exclusiv liturgic, ci şi un spaţiu al manifestării şi adâncirii unei zestre străbune în lumina căreia ştim de unde venim şi unde ne îndreptăm.

Însoritul eveniment de la Oslo din 9 mai 2010 s-a încheiat cu un pelerinaj la părticelele din moaştele Sfântului rege martir Olav care se află în catedrala romano-catolică din Oslo. Şi aici, în prezenţa plină de har a moaştelor, a continuat dialogul iniţiat în biserica parohiei Învierii Domnului și a Sfinţilor Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul. Şi dacă tot s-a vorbit de Crezul ortodox şi mărturisirea lui, care dă sens şi conturează existenţa, Sfântul rege şi martir Olav a fost exemplul perfect şi viu de mărturisire a credinţei până la moarte.

În continuare voi reda câteva din mărturiile tinerilor prezenţi la acest eveniment.

„Acele ore petrecute in sânul Bisericii, înconjuraţi de români si primind binecuvântarea  ierarhilor şi preoţilor care au sfinţit evenimentul, au fost percepute ca o oază de lumină după o lungă şi grea iarnă întunecată, pe care, desigur, cu toţii o trăim aici, departe de casă, în ţinuturile scandinave.

Duhul Sfânt s-a coborât peste noi toţi, odată cu intrarea în Sfânta Liturghie…Duhul Sfânt a fot Cel care a sfinţit, prin lucrarea părinţilor şi apa în care a fost botezat cu acelaşi prilej un destoinic şi purtător de credinţă vlăstar al poporului român…A fost un moment înălţător. A fost un „câştig”. A fost un timp pe care toţi cei prezenţi ar fi dorit sa îl oprească şi să îl prezerve pentru eternitate.  De ce ? Pentru că poate ar fi mult mai uşoară trecerea, având asupra noastră un astfel de curaj de a privi încrezători înainte la mântuirea noastră, fiind lipsiţi de frică, fericiţi şi nerăbdători la întâlnirea cu Tatăl ceresc, lipsiţi de grijile lumeşti. Asta am simţit atunci şi privim încrezători înainte spre un alt eveniment cu conotaţie asemănătoare.(Alexandru V. Oprean, Stavanger, Norvegia)

„Acesta a fost prima dată când am participat la o Liturghie ortodoxă şi am fost foarte curios să văd cum este. Deși nu am putut înţelege prea mult din Liturghie şi din conţinutul ei, însă ceea ce m-a covârşit atât pe parcursul Liturghiei, cât şi în ziua precedentă, când am participat la pregătire, a fost sensul comuniunii pe care l-am simţit în această comunitate. Un simțământ călduros şi de bun venit iradia de pretutindeni, de la episcopi până la doamnele care serveau prăjituri afară. Acesta a fost un simțământ special.” (Nils Hallvard Korsvoll, student Oslo, Norvegia) 

„Pentru mine, ca studentă aflată într-un schimb de experienţă într-o ţară străină, totul este nou. Însă Dumnezeu a rânduit ca noutatea să vină pe toate planurile: nu numai pe cel academic, social sau cultural, ci şi pe plan spiritual. Astfel că vizita la Oslo şi participarea la Sfânta Liturghie arhierească şi întâlnirea cu tinerii Centrului Sfântul Voievod Ştefan cel Mare a reprezentat pentru mine un moment unic, nemailuând până atunci parte la o Sfântă Liturghie oficiată de trei arhierei şi un număr mare de preoţi. Am simţit atunci la Oslo bucuria ortodoxiei ca atunci când eram acasă în România, datorită frumuseţii slujbei şi bucuriei oamenilor reuniţi acolo, având în suflete dorul de Dumnezeu şi de ţară împletite atât de frumos.” (Elena Crângaşu, studentă Copenhaga, Danemarca)

„Am avut o mare bucurie să putem sărbători hramul parohiei noastre din Oslo, împreună cu tinerii veniţi din mai multe parohii din ţările scandinave. Aşa cum ne-a îndemnat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în mesajul de binecuvântare pe care ni l-a transmis la Oslo, în Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul, ocrotitorii parohiei noastre,  avem două modele de viaţă curată şi binecuvântată. Cu prilejul sărbătoririi acestor sfinţi care, şi-au jertfit tinereţea lor lui Hristos, s-a organizat şi această frumoasă întâlnire cu tineretul episcopiei noastre, învăţând cum să ne dăruim şi noi viaţa lui Hristos. Ne-am bucurat mult că am fost întăriţi prin rugăciunea şi cuvântul de învăţătură al Preasfinţiţilor noştri Episcopi Ambrozie, Macarie şi Emilian. Manifestarea de la Oslo a fost încununată de Botezul pruncului Ştefan, fiul lui Cătălin şi Irina Pripici din Bergen, Norvegia, o tânără familie care a contribuit la formarea mai multor comunităţi ortodoxe româneşti pe coasta de vest a Norvegiei. Dumnezeu le-a răsplătit osteneala lor deoarece, iată, a fost o mare binecuvântare ca cel de-al doilea copil în familia lor, să fie botezat de trei episcopi şi de un sobor de preoţi, înconjuraţi de bucuria tinerilor şi credincioşilor noştri.” (Cristian, Anca și Maria Plăvan, Oslo, Norvegia)

La finalul Sfintei Liturghii

„În data de 9 mai 2010 grupul de credincioşi al parohiei Izvorul Tămăduirii din Aarhus, Danemarca, format din tinerii studenţi  Emanuel Albu, Roxana Dumitrașcu, Ioan Natura, Petru Dan și  Andreea Maxim au participat la întâlnire tineretului ortodox din capitala Regatului Norvegiei. Preasfinţiţii noştri părinţi episcopi au purtat un dialog cu tinerii ortodocşi români şi de alte naţionalităţi prezenţi la această manifestare duhovnicească, iar după agapa frăţească oferită de parohia ortodoxă română din Oslo, s-a organizat un pelerinaj la părticelele din moaştele Sfântului Rege Martir Olav, creştinatorul Norvegiei, păstrate în biserica romano-catolică Sfântul Olav din Oslo. Ne-am bucurat mult de lucrarea părintelui paroh Marius Alin Ţeican din Oslo care se osteneşte cu aducerea pe calea mântuirii a românilor din oraş si nu numai, a tuturor care doresc sa-l primească pe Hristos în inimi şi să-I urmeze Lui. Creştinii parohiei se învrednicesc ca în aceste vremuri tulburi credinţa ortodoxă sa fie trăită şi transmisă mai departe urmaşilor. În acea zi a fost încreştinat (cu numele de Ştefan), copilaşul unei familii de creştini români din nordul Norvegiei, familie ce se osteneşte mult în misiunea Bisericii noastre. Tot în data de 9 mai, s-a sărbătorit, cu mare bucurie, împlinirea celor 33 de ani de viaţă a păstorului sufletelor noastre, Preasfinţia Sa, Episcopul Europei de Nord, Macarie Drăgoi. Dumnezeu să-L ţină în pace şi sănătos întru mulţi şi fericiţi ani!” (Ioan Natura, student Aarhus, Danemarca)

„…M-am bucurat să fiu și eu prezentă la acest eveniment, împreună cu grupul de tineri de la Stockholm. Biserica ne-a unit în acea zi, pe mulţi dintre confraţii noştri din diferite ţări nordice, trup din trupul Bisericii şi suflet din sufletul neamului să mărturisim cu tărie Simbolul de Credinţă…cu suflet tânăr. S-a simţit pe fiecare chip prezent bucurie, dragoste frăţească şi mai ales dragoste faţă de Hristos, participând cu mult drag la Sfânta Liturghie, la Sfânta Împărtăşanie şi apoi la întâlnirea și agapa de sfârşit, exact ca între fraţii întru Hristos Domnul. Aici în Biserică şi prin Biserică se păstrează şi datinile lăsate din străbuni şi pe care copiii noştri le vor duce la rândul lor mai departe și ne-am bucurat că o parte dintre tinerii prezenți au îmbrăcat portul tradițional. Crezul Ortodox va întări în copiii noştri dragostea către Hristos şi la va deschide calea spre mântuire. Binecuvântările primite de la cei trei ierarhi prezenţi ne-au împlinit şi ne-au întărit şi ne-au dat şi mai mult curaj spre a organiza şi pe viitor astfel de evenimente importante pe care le aşteptăm cu drag.” (Cristina Butnaru, Stockholm, Suedia)

Pr. Alin Marius Țeican

Parohia ortodoxă română din Oslo, Norvegia

Articol publicat in revista “Candela Nordului”, numarul 3, 2010
Since then write essays for you the peace destroyed between mens and dragons.