off

Adunarea generală a tinerilor ortodocși români din Episcopia Europei de Nord, Copenhaga, 17-19 octombrie 2014

După Sfânta Liturghie, în fața bisericii parohiei românești din Copenhaga, 18 octombrie 2014

Dorul de a reînnoi sufleteşte legătura cu prezentul de acasă, dar şi cu trecutul istoric al pământului natal i-a adunat, timp de două zile, întru cinstirea Sfinţilor Martiri Brâncoveni, pe tinerii români din îndepărtatele ţinuturi scandinave. Ajunşi la Copenhaga, în Danemarca, aceştia au avut bucuria de a se închina la icoana cu părticele din moaştele Sfântului Constantin Brâncoveanu, dăruită Centrului episcopal din Stockholm de Patriarhul României, şi de a învăţa de la Sfinţii Brâncoveni, prin rugăciune şi dialoguri duhovniceşti, curajul mărturisirii credinţei în pământ străin, dragostea de neam şi tainele dialogului cu lumea occidentală.

Purtând în inimi frumoasa experienţă de la întrunirea de anul trecut de la Copenhaga, peste 100 de tineri din Suedia, Danemarca şi Norvegia au revenit în capitala Regatului danez pentru a-şi întâlni prietenii şi a-şi linişti sufletul, răgaz de câteva zile, prin rugăciune şi comuniune. Întrunirea din acest an, organizată de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, s-a desfăşurat în perioada 17-19 octombrie, sub înrâurirea duhovnicească a Sfinţilor Martiri Brâncoveni, pe care tinerii i-au interiorizat ca modele de viaţă şi mărturisire. „Fiţi Brâncoveni ai Suediei, ai Danemarcei şi ai Norvegiei!”, i-a îndemnat Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord. Animaţi de acest îndemn părintesc şi duhovnicesc, tinerii români au participat cu entuziasm la întreg programul întrunirii.

Vineri seara, după săvârşirea Tainei Sfântului Maslu în biserica Parohiei Ortodoxe Române din Copenhaga, Preasfinţitul Părinte Macarie a binecuvântat deschiderea lucrărilor întrunirii, urmând ca, sâmbătă dimineaţa, tinerii să se adune din nou în duh de rugăciune în locaşul care păstrează în prestolul Altarului fragmente din moaştele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Mulţi dintre ei îmbrăcaţi în frumoasele costume tradiţionale româneşti au participat la slujba Utreniei şi Acatistului Sfinţilor Martiri Brâncoveni, apoi la Sfânta Liturghie arhierească, la sfârşitul căreia au avut ocazia să cinstească moaştele Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu,
ocrotitorii Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. După agapă, Preasfinţitul Părinte Macarie şi părintele Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, au purtat un dialog cu tinerii despre Sfinţii Martiri Brâncoveni, ca modele de vieţuire creştină, mărturisire şi dialog cu lumea culturală occidentală: „Întreaga politică pe care voievodul a dus-o nu a fost împotriva cuiva. El a căutat în conjunctura politico-socială şi religioasă a vremii să păstreze identitatea poporului său şi să îi ofere tot ceea ce îi era necesar pentru ca acesta să nu dispară: credinţa şi cultura. L-a interesat în mod deosebit ca acestea două, credinţa şi cultura, să fie temelia păstrării identităţii poporului său. În acest sens, el ne poate fi model, mai ales aici în străinătate pentru că noi nu trebuie să fim împotriva cuiva. Este mai greu ‒ e drept ‒ să lupţi cu tine decât cu alţii; e mai uşor să critici şi să dărâmi decât să zideşti. Noi nu trebuie să îi convertim pe alţii, ci, mai întâi, trebuie să ne convertim noi la Dumnezeu, trebuie să ne convertim într-o educaţie în tradiţia noastră, în rânduielile noastre, în frumuseţea acestei vieţi pe care atât de mult o încununează Sfântul Constantin Brâncoveanu prin mărturia pe care a dat-o pentru neamul şi credinţa lui”.

Despre pilda Sfinţilor Martiri Brâncoveni le-a vorbit tinerilor şi Preasfinţitul Părinte Macarie. „Prin cinstirea Sfinţilor Mărturisitori şi Martiri Brâncoveni devenim şi noi conştienţi de faptul că trăirea creştină nu este doar o opţiune individuală, ci poate fi o lumină peste veacuri”, a spus ierarhul românilor din Scandinavia.

Sâmbătă, 18 octombrie, la vremea Vecerniei, Preasfinţitul Părinte Macarie, însoţit de preoţi, credincioşi şi tineri, a plecat în pelerinaj cu icoana şi moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu la Mănăstirea Ortodoxă Română „Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț” din Ikast, Danemarca.

Duminică dimineaţa, 19 octombrie, a fost sfinţită icoana Sfinţilor Cuvioşi Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț, rânduiţi ca ocrotitori ai mănăstirii, inaugurându-se astfel începutul vieţii monahale în prima mănăstire ortodoxă română din Danemarca, unde vieţuiesc ieromonahul Avram şi câţiva fraţi. „Veacurile creştine au fost marcate de oameni sfinţi, între care şi aceşti cuvioşi, ocrotitori ai acestei noi mănăstiri din Danemarca, Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ, care au influenţat soarta acestei lumi. De aceea, Biserica ni-i prezintă ca modele, iar noi, cinstindu-i, prelungim în timp trăirea lor pilduitoare. În icoana pe care am sfinţit-o astăzi, alături de Sfântul Cuvios Macarie Romanul, Sfântul Ioan Iacob Românul, de la Neamţ, poartă sulul desfăşurat cu o strofă dintr-un poem duhovnicesc alcătuit de el, cuvinte pe care le-am pus la inimă şi fraţilor noştri români din îndepărtata Scandinavie: „«Fraţi pribegi ai ţării mele/ Necăjiţi printre străini/ Nu uitaţi menirea voastră/ De români şi de creştini!»”, a spus Preasfinţitul Părinte Macarie.

După slujba Ceasurilor şi Acatistele Sfinţilor Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ, citite de pelerini, Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie.  La final, Preasfinţitul Macarie a dat slavă lui Dumnezeu pentru aceste zile şi a mulţumit tuturor participanţilor pentru osteneala şi râvna cu care s-au angajat la acest pelerinaj, împărtăşindu-le arhiereasca binecuvântare şi încurajând noua obşte de călugări.

Cele trei zile petrecute împreună au fost pentru tinerii români din Scandinavia un nou prilej de a se bucura de frumusețea comuniunii și de căldura sfinților ocrotitori. „Sunt aici în Copenhaga de cinci ani. M-am bucurat foarte mult să îi avem în mijlocul nostru pe Preasfinţitul Macarie şi pe părintele Ioan Cojanu. Liturghia a fost, de asemenea, o mare bucurie pentru mine, iar momentul care mi-a intrat foarte mult la suflet a fost acela când toată lumea rostit Crezul şi am relaţionat acest moment cu viaţa Sfinţilor Brâncoveni care au mărturisit credinţa prin însăşi viaţa lor. Am simțit în acel moment un fior, auzind vocea aceea la unison care mărturisește credinţa şi cred că aceasta este ceea ce trebuie să păstrăm în suflete … simţământul şi gândul acesta”, ne-a mărturisit Adnana Cucu din Copenhaga, Danemarca. Prezența icoanei Sfinților Martiri Brâncoveni care conține o părticică din moaștele Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu a fost pentru tineri un binevenit semn de speranță și încurajare pentru cultivarea credinței și a frumosului vieții în familiile din care fac parte sau în cele pe care urmează să le întemeieze. „Reîntâlnirea cu familia noastră duhovnicească a fost una deosebită în acest an prin faptul că am avut prilejul să ne închinăm şi la moaştele Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, o pildă pentru familia creştină, mai ales astăzi când familia tradiţională este tot mai prigonită. Încercăm să-i urmăm exemplul acestui sfânt care a avut 11 copii, din care 4 deveniţi mucenici! Ce poate fi mai frumos decât să naşti trupeşte copii pe acest pământ şi apoi să-i naşti duhovniceşte în Împărăţia cerurilor? Aceasta este o adevărată izbândă în familie şi am rămas cu acest mesaj pe care sper să-l duc mai departe ca familist”, ne-a spus Andrei Hapiuc din Helsingborg, Suedia. Pentru bucuria reîntâlnirii cu prietenii din toată Scandinavia, dar și pentru a participa la momentul istoric al inaugurării primei mănăstiri românești din Danemarca, mulți tineri au străbătut cale lungă pe uscat și pe apă. „Am parcurs 12 ore cu vaporul din Oslo până în Danemarca, pentru a participa la sfinţirea primei mănăstiri a românilor din Danemarca. Să avem aici o mănăstire cred că este un lucru care ne apropie de România. Chiar dacă e mai departe de locul în care trăim cred că este un drum mai aproape spre liniştea sufletească în momentul în care avem nevoie să ne rugăm și simţim o putere duhovnicească”, ne-a spus Cristian Plăvan cu soția Anca-Elena, mama Ortansa și cei doi copii Maria și Gabriel veniți de la Oslo, Norvegia.

Pelerinii s-au întors întăriţi la ostenelile lor zilnice, aşteptând cu bucurie noi pelerinaje la mănăstire şi reîntâlnirea cu ierarhul lor, prilejuri de înnoire şi primenire duhovnicească.

 

Gheorghe-Cristian Popa

Articol publicat in revista “Candela Nordului”, numarul 7, 2014
Effective writers spend time reviewing, synthesizing, and organizing their research notes write my papers before they begin drafting a research paper.