Din cuvântul părintelui Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord:

A deveni adult și a te maturiza este, în societatea de astăzi, o provocare mult mai dificilă decât în perioada anterioară. Tinerii creștini sunt mult mai expuși influențelor negative și distructive care pot și doresc să îi modeleze și să îi dicteze cine să devină. Din acest motiv, ne dorim cu ardoare ca învățăturile și tradițiile Bisericii noastre Ortodoxe să devină o prezență vie în viața lor. Misiunea Bisericii cu tinerii nu este o opțiune, ci o necesitate!

De aceea, misiunea și scopul Centrului nostru de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” este de a îi ajuta pe tineri să descopere profunzimile credinței și a le oferi resursele și pârghiile necesare dezvoltării unei relații personale cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și transformării într-un membru activ al Bisericii Lui celei vii. Cu alte cuvinte, de a îi echipa cu instrumentele necesare și a îi ajuta în călătoria lor spre mântuire.

Cu dragoste și binecuvântare,
al Vostru Părinte, Frate
și Prieten în Hristos,
Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord

It’s notable they’ve taken this do homework step at all.