Fiindcă tinereţea este vârsta elanului, a idealurilor încă neîntinate, a căutării sensului existenţei, Biserica, mama noastră duhovnicească a tuturor, manifestă o permanentă grijă faţă de fiii ei, mai ales tinerele vlăstare, venind în întâmpinarea lor.

Cu aceste gânduri, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord, a luat fiinţă în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Centrul de Tineret Sfântul Voievod Ştefan cel Mare al cărui obiectiv este acela de a „coopta pe toţi tinerii români aflaţi în ţările scandinave în proiecte care să le faciliteze realizarea unor frumoase legături de suflet între ei, cunoaşterea şi aprofundarea tradiţiilor noastre ortodoxe româneşti, precum şi implicarea tinerilor şi a familiilor acestora în viaţa fiecărei comunităţi parohiale în parte”.

Trebuie să precizăm că tineretul român ortodox din Scandinavia este o prezenţă vie şi activă, dătătoare de speranţă, asigurând continuitatea, trăinicia şi prospeţimea Ortodoxiei româneşti.

Centrul de tineret are filiale în fiecare parohie şi astfel numărul de tineri impune structura mai mult sau mai puţin definită a fiecărei filiale, în funcţie de necesităţi. Parohiile care se află pe lângă marile centre universitare scandinave se bucură de prezenţa cea mai numeroasă a tineretului ortodox român. Cu ocazia vizitelor pastorale în parohiile episcopiei, Preasfinţitul Părinte Macarie se întâlneşte cu tinerii și discută despre diversele probleme cu care aceștia se confruntă într-o societate secularizată cum este cea scandinavă.

Sub coordonarea Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ştefan cel Mare se află și școlile parohiale care încearcă să organizeze cursuri pe segmente de vârstă și pe categorii tematice, astfel încât copii născuţi sau crescuţi în nordul Europei să nu piardă continuitatea de limbă, neam şi credinţă.

Poate deveni membru al centrului de tineret orice tânăr creştin-ortodox interesat de activităţile noastre.
An estimated half-million iraqis live in jordan, according to https://homework-writer.com/ imran riza, the representative in jordan for the united nations high commissioner for refugees.